МИКЦ проект - Екип

 

Ръководител : Маргарита Любомирова

 • Консултант-психолог: Цветелина Василева
 • Социален пепагог: Петинка Нейчева
 • Здравен консултант : Д-р Румяна Манева

Експерти от НЧ”Доростол-1870” :

 • Специалист интернет сайта  МИКЦ : Йорданка Димова
 • Специалисти младежки инициативи : Тихомир Лефтеров
 • Младежки работник : Ирена Владимирова

Обучители: 

 •  Професор д-р Димитрина Каменова
 •  Докторант Диана Бебенова- Николова

Експерт Младежки дейности:

 • Надежда Неделчева, МИКЦ-Добрич
 • За Младежка сцена : Адриана Мумджиева , Христо Христов
 • За практически занимания “Спорт и здраве” : Ясен Неделчев

 

МИКЦ Силистра се реализира с подкрепата на: