Кой може да използва услугите на МИКЦ?

Младежи на възраст  от 15г. – до 29г., проявяващи интерес към предлаганите услуги от МИКЦ Силистра  :

  • Информационни услуги
  • Консултиране
  • Обучения
  • Младежка сцена
  • Информация   -  от сайт МИКЦ Силистра, МИКЦ мрежа, Национален портал

МИКЦ Силистра се реализира с подкрепата на: