МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР, СИЛИСТРА

Този сайт е създаден от СНЦ „Младежки свят” и НЧ”Доростол – 1870”, гр.Силистра по Национална програма за младежта / 2016 – 2020/, финансирана от Министерството на младежта и спорта.

МИКЦ Силистра се реализира с подкрепата на: