Курс "Направете най-много за вашия град или регион с ресурсите на ЕС"

Краен срок: не е посочен
Безплатен онлайн курс,
организиран от Европейския комитет на регионите, Европейската комисия, Евростат, Европейската инвестиционна банка, програмите "Интеррег Европа" и "Урбакт". През първите шест седмици на курса (15.01.2018 г. - 23.02.2018 г.), участниците ще се фокусират върху една конкретна тема всяка седмица и ще оценяват своя напредък в ученето чрез задачи и седмичен тест. Времето за учене всяка седмица е около 1,5 часа. Обучителните материали ще останат онлайн една година, така че да могат участниците да ги използват и да завършат курса със свое собствено темпо. Курсът се провежда на английски, немски и френски езици.

Запознайте се с подробности ТУК:

МИКЦ Силистра се реализира с подкрепата на: