Групова консултация на здравна тема с младежи от гр.Силистра

Д-р Румяна Манева, консултант от екипа на МИКЦ - Силистра, изнесе беседа на актуални за младежите здравни теми. След представената презентация д-р Манева даде отговори на въпроси, вълнуващи аудиторията.

МИКЦ Силистра се реализира с подкрепата на: