Информационни дни за младежи от гр.Дулово и с.Средище

Презентация от екипа на МИКЦ Силистра бе представена за  ученици от СУ ”В.Левски”, Дулово  и с.Средище.Дискутирани бяха модели на личностно поведение, примери от живота на известни личности , теми за последващи срещи и консултиране  със специалисти от МИКЦ.

 

 

 

Информационен ден в гр.Дулово

ИИнформационен ден в с.Средище

 

МИКЦ Силистра се реализира с подкрепата на: